Bild-hemsida-1IKG75227Hemsida 3IKG5130IKG31489

El/Automation     Systemutveckling     Mekanik

Inbyggda System     Test/Verifiering     Elkraft

Innovativa ingenjörer med fokus på att utveckla hållbara och kostnadseffektiva lösningar.
Erfarna och drivna projektledare som kan leverera rätt lösning i rätt tid för varje utvecklingsprojekt.
Nyheter
 • 2014-04-17
  Glad Påsk!

  IKG önskar alla en Glad Påsk!

 • 2014-04-15
  IKG stödjer BRIS 2014

  Det är med varmt hjärta IKG bidrar ekonomiskt till BRIS. Barnens Rätt I Samhället verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i deras verksamhet är dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt [...]

 • 2014-04-07
  Under 2014 bidrar IKG till att hjälpa organisationen Giving People i deras arbete

  Giving People är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige. Giving People arbetar förutsättningslöst med fokus på barnen. Organisationen kan fånga upp de familjer som behöver kortsiktig [...]

 • 2014-01-03
  Under 2014 bidrar IKG till att hjälpa organisationen Missing People i deras arbete

  Missing People Sweden är en ideell förening som publicerar efterlysningar och hjälper polis och anhöriga med att arrangera skallgångar när personer försvinner spårlöst. Verksamheten startade i januari 2012 och har sedan dess hjälpt anhöriga med efterlysningar, [...]

 • 2013-10-11
  IKG har tecknat avtal med SAAB Group

  Genom detta koncernavtal gällande produktutvecklande konsulttjänster är IKG från oktober 2013 utvald godkänd leverantör till SAAB Groups samtliga enheter i Sverige.


Strategisk utvecklingspartner för produktutvecklande företag
Följ oss på Facebook Följ oss på LinkedIn