Under 2014 bidrar IKG till att hjälpa organisationen Missing People i deras arbete

Missing People Sweden är en ideell förening som publicerar efterlysningar och hjälper polis och anhöriga med att arrangera skallgångar när personer försvinner spårlöst.

Verksamheten startade i januari 2012 och har sedan dess hjälpt anhöriga med efterlysningar, skallgångar, dykningar och hundspårning runt om i Sverige.

Målet är att kunna hjälpa fler anhöriga och snabbare kunna arrangera skallgångar för att rädda liv.

Föreningen har tillkommit genom ett idogt arbete från ett antal frivilliga och med ekonomiskt stöd från såväl privatpersoner som företag. Samarbetsavtal har tecknats med ett antal externa parter och samverkan med Polis utvecklas i positiv riktning. De bidrag och den sponsring som inkommit under året har oavkortat gått till uppbyggnad av verksamheten.

Missing People

 


Långsiktig utvecklingspartner för produktutvecklande företag

Besök oss på sociala medier

     
Följ oss på Facebook Följ oss på LinkedIn