IKG stödjer BRIS 2014

Det är med varmt hjärta IKG bidrar ekonomiskt till BRIS.

Barnens Rätt I Samhället verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i deras verksamhet är dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen.
BRIS är en ideell organisation som lever på privatpersoners och företags goda vilja. BRIS är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa. FN:s konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet.Varje dag – året runt – kl. 10.00 – 22.00 arbetar Bris kuratorer med barn och unga som har det svårt.

Varje dag möter BRIS alltför många barn och unga i behov av hjälp. Självmordstankar, våld i hemmet och trakasserier i skolan är en del av dessa barns vardag.

BRIS ska bistå utsatta barn och unga med råd och stöd, samt underlätta för denna grupp att föra en dialog med vuxna. BRIS framhåller ett barnperspektiv och ser barn och unga som sina uppdragsgivare – det är utifrån deras behov verksamheten planeras.

High Mailfot


Långsiktig utvecklingspartner för produktutvecklande företag

Besök oss på sociala medier

     
Följ oss på Facebook Följ oss på LinkedIn