Hyrrekrytering

Vår rekryteringsprocess är noggrann och genomtänkt och vi är flexibla utefter vad kunden efterfrågar. Det innebär att du får en effektiv rekrytering som håller hög kvalitet och ger en bra kandidatupplevelse. Vi tror på att jobba nära våra kunder för att förstå och tillgodose behovet och alltid hitta de bästa lösningarna utefter varje enskild förfrågan. Vi har ett brett kontaktnät och använder oss av flera olika rekryteringsverktyg, bland annat LinkedIn Recruiter.

IKG har över 30 års erfarenhet av rekrytering vilket gör oss till en trygg partner i sammanhanget och vi tar ansvar för att ge er en bra upplevelse genom hela processen. Vi är noga i urvalet av kandidater och värdesätter personliga egenskaper och rätt kompetens för uppdraget. Kunden kan alltid lita på att kandidaten som presenteras besitter den kunskap som efterfrågas.

Vi rekommenderar att ni använder er av vår rekryteringstjänst när ni har ett långsiktigt behov av nya medarbetare och även när ni som kund inte själva har tid eller resurser att lägga ner i rekryteringsarbetet. Vi tar ansvar för hela processen; från att leta upp de rätta kandidaterna till ett påskrivet kontrakt. Vi har goda möjligheter att presentera kandidater inom flera olika teknikområden och vi har erfarenhet från rekryteringar till flera globala och världsledande företag, som exempelvis Husqvarna, SAAB, Volvo och Thule.

Fördelarna med detta tillvägagångssätt är många. Inte minst sparar ni tid, som ni kan använda betydligt mer effektivt, men ni får också tillgång till ett otroligt brett nätverk med allt ifrån juniora talanger till senior kompetens och erfarenhet. Att lyckas med en rekrytering kan vara avgörande för företagets utveckling och IKG kan bidra med en otrolig flexibilitet som anpassas helt efter era behov för att snabbt och säkert hitta den perfekta kandidaten. Låt oss sköta hela processen, från annons till genomförandet av första intervjuerna och göra ett första urval och sedan hela vägen tills vi är i mål med ett påskrivet kontrakt. Detta sparar värdefull tid och energi som ni kan använda till att utveckla och förbättra er verksamhet.
​​​​​​​
Välkomna att höra av er om ni vill veta mer och diskutera möjliga samarbeten!
IKG Group AB
Org.nr: 556548-2071
Säte: Västerås