Värdegrund

Delaktighet

Som utvald ingenjör på IKG är du betydelsefull. Alla våra medarbetare ska bli sedda och hörda. Vi vill att du som anställd är delaktig, kan påverka ditt arbete och med det finna balans i livet.
​​​​​​​
Vi lyssnar och kommunicerar så att samtliga medarbetare ska ha möjlighet att trivas, vara delaktig och känna tillhörighet. Alla medarbetare ska kunna sträva framåt i sin utveckling. Vi har en gemensam stark och kreativ företagskultur med öppenhet, tydlighet och tillgänglighet.

Enkelhet

Vi skräddarsyr våra konsulttjänster efter alla företags unika behov och vi finns alltid nära våra kunder. Vi utför kvalificerade tjänster inom våra teknikområden företrädesvis på plats hos kund. Vi har en enkel, avskalad verksamhet med god ordning och reda.

Ansvar

Genom ett positivt arbetsklimat med intressanta arbetsuppgifter, god arbetsmiljö, rätt lön och personalförmåner vill vi vara ett attraktivt konsultföretag för både medarbetare och kunder där alla tar ansvar. Vi lyssnar på kunderna och bygger långsiktiga kundrelationer som skapar lönsamma affärer. Vi har ett professionellt affärsmannaskap med fokus på att skapa kundnytta och resultat.

Resultat

Vi är ett team av utvalda ingenjörer som utvecklar smarta och hållbara tekniska lösningar. Genom erfarenhet och rätt kompetens för varje konsultuppdrag vill vi göra skillnad för våra kunder och på så sätt medverka till att långsiktigt stärka deras konkurrenskraft. Vi satsar på en kontinuerlig rätt rekrytering av nya medarbetare. Kunderna ska kunna lita på oss när det gäller kompetens och att ta ansvar.


​​​​​​​