Värdegrund

Delaktighet

Som utvald ingenjör på IKG är du betydelsefull. Alla våra medarbetare ska bli sedda och hörda. Vi vill att du som anställd är delaktig, kan påverka ditt arbete och med det finna balans i livet.
​​​​​​​
Vi lyssnar och kommunicerar så att samtliga medarbetare ska ha möjlighet att trivas, vara delaktig och känna tillhörighet. Alla medarbetare ska kunna sträva framåt i sin utveckling. Vi har en gemensam stark och kreativ företagskultur med öppenhet, tydlighet och tillgänglighet.

Enkelhet

Vi skräddarsyr våra konsulttjänster efter alla företags unika behov och vi finns alltid nära våra kunder. Vi utför kvalificerade tjänster inom våra teknikområden företrädesvis på plats hos kund. Vi har en enkel, avskalad verksamhet med god ordning och reda.

Ansvar

Genom ett positivt arbetsklimat med intressanta arbetsuppgifter, god arbetsmiljö, rätt lön och personalförmåner vill vi vara ett attraktivt konsultföretag för både medarbetare och kunder där alla tar ansvar. Vi lyssnar på kunderna och bygger långsiktiga kundrelationer som skapar lönsamma affärer. Vi har ett professionellt affärsmannaskap med fokus på att skapa kundnytta och resultat.

Resultat

Vi är ett team av utvalda ingenjörer som utvecklar smarta och hållbara tekniska lösningar. Genom erfarenhet och rätt kompetens för varje konsultuppdrag vill vi göra skillnad för våra kunder och på så sätt medverka till att långsiktigt stärka deras konkurrenskraft. Vi satsar på en kontinuerlig rätt rekrytering av nya medarbetare. Kunderna ska kunna lita på oss när det gäller kompetens och att ta ansvar.


​​​​​​​

Visselblåsning

Vi på IKG Group AB strävar alltid efter att agera och handla på rätt sätt. Vi vill driva IKG Group AB på ett sätt som är hållbart i längden och som värnar om våra anställda och övriga värden. Som ett komplement till en öppen affärskultur har vi valt att implementera ett visselblåsarsystem där du som känner till eller har misstankar om att det pågår allvarliga missförhållanden inom organisationen kan anmäla detta anonymt här.

Vi vill värna om transparens och öppna affärsdialoger inom IKG Group AB och ser gärna att misstankar om missförhållanden först rapporteras till din närmsta chef eller ledningsgruppen. Känner du däremot att det inte är en lämplig väg att gå kan du anmäla genom att besöka IKG Group AB:s visselblåsarsystem NorthWhistle och registrera din information. Där kan du välja att rapportera på det sätt som passar dig, antingen skriftligen eller genom att tala in din anmälan, givetvis helt anonymt. Anmälan kommer i sin tur att hanteras av IKG Group AB:s ombud för visselblåsning.

För mer information om IKG Group AB:s visselblåsarsystem kontakta Mathias Ohlson (mathias.ohlson@ikg.se) eller Wiktoria Rydin (wiktoria.rydin@ikg.se).