Företagsledning

Styrelse

Styrelsen arbetar med strategisk ledning, sätter upp mål och strategier för företaget och utvärderar kontinuerligt den löpande verksamheten. 

Mathias Ohlson, styrelseordförande
 070-319 24 02​​​​​​​
 mathias.ohlson@ikg.se 

Marcus Lindström, styrelseledamot 
Kim Gustafsson, styrelseledamot
​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen arbetar med ledning och för att strategier och uppsatta mål utvecklas och uppnås. 
  • Mathias Ohlsson, VD
  • Marcus Lindström, regionchef​​​​​​​
  • Kim Gustafsson, regionchef