Teknikområden

IKG erbjuder kvalificerade ingenjörstjänster inom en bredd av teknikområden för produktutvecklande företag.
Vi erbjuder tjänster inom projektledning, utveckling, orderkonstruktion och produktvård, vilket utförs av våra konsulter på plats i din organisation.

Våra kunder är produktutvecklande företag inom flera olika branscher som satsar på ständig utveckling för att fortsätta vara konkurrenskraftiga och därmed nå långsiktig framgång. En god kännedom om varje kunds verksamhet och dess utvecklingsbehov gör det möjligt för oss att leverera rätt kompetens i rätt tid för varje kundprojekt.

Mjukvara

IKG tillhandahåller tjänster och kompetens inom mjukvaruutveckling som ser till att kunden ligger i teknikens framkant. Våra konsulter arbetar inom alla utvecklingsområden, såsom kodning, programmering, front end, back end, systemlösningar, testsystem, kravhantering CI, CD och uppdragshantering. Alltid med hjälp av agila arbetsmetoder. Vårt uppdrag är att följa dagens intensiva teknikutveckling och att bidra med lösningar som förbättrar funktionaliteten och ökar användarvänligheten hos våra kunders produkter, system eller tjänster.

Mekanik

Våra mekanikingenjörer arbetar med produktutveckling inom olika utvecklings- och leveransprojekt. Vi hjälper våra kunder i samtliga utvecklingsfaser från koncept till färdig produkt och produktionssättning. Våra ingenjörers erfarenhet, motivation, kompetens och innovationskraft bidrar till att få fram de bästa tekniska lösningarna. Vi erbjuder ett stort spann av tjänster inom design, formbestämning, konstruktion och produktionsteknik samt projektledning.

Elektronik

IKG’s elektronikingenjörer hjälper våra kunder med utveckling av inbyggda system och elektronisk hårdvara. Genom gedigna utbildningar och kurser, i kombination med stor praktisk erfarenhet bidrar vi med allt från programmering, PCB-uteckling, HIL och mycket annat.
Något som kännetecknar våra konsulter är att även om de har stor teoretisk kompetens, så räds de inte att kavla upp ärmarna och jobba ”hands-on”.

Elkraft

Vår breda kompetens inom elkraft gör det möjligt för oss att ta oss an alla typer av uppdrag inom leveransprojekt samt utveckling av elkraftskomponenter. Vi jobbar med världsledande leverantörer vilket gör att våra konsulter har gedigen erfarenhet av elkraftkonstruktion, anläggningskonstruktion, elektromekaniskkonstruktion, systemintegration samt projektledning.

El/Automation

Vi utför el- och automationsuppdrag inom olika utvecklings- och leveransprojekt. våra kunder finns inom flertalet olika branscher vilket gör att vi har lång erfarenhet av olika automationsmiljöer samt att anpassa olika typer av system för skydd och kontroll. Utveckling och konstruktion av automation- samt elsystem är i fokus men vi utför även uppdrag inom drifttagning, kvalitet och projektledning.

Produktionsteknik

Produktionstekniker är ett brett begrepp och inkluderar flera olika roller. En produktionstekniker fokuserar på helheten inom produktionskedjan men exakt vad som ingår i uppdraget varierar mellan olika företag. Gemensamt för dessa roller är dock att man jobbar nära produktionen med att effektivisera, förbättra och optimera flödet och en arbetsdag innehåller ofta både praktiska och teoretiska inslag. Målsättningen för en produktionstekniker är generellt att produktionsflödet ska flyta på så smidigt och effektivt som möjligt.

Teknikinformation

Teknikinformation, som också kallas för teknisk dokumentation eller produktinformation, berör all den dokumentation och information som behövs när man arbetar med en produkt eller ett system. Informationen ska kunna nyttjas för att lära sig om hur produkten ska användas men kommer också till nytta för roller som behöver vårda produkten, exempelvis när en servicetekniker behöver utföra en reparation.

Teknisk projektledning​​​​​​​

Teknisk projektledning innebär att leda och koordinera tekniska projekt för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av teknikutvecklingsprojekt. Det involverar att planera, styra och avsluta projekt med fokus på teknik, ledarskap och organisation. En teknisk projektledare behöver ha både tekniska kunskaper och ledarskapsförmågor för att säkerställa effektiv produktutveckling och samarbete inom organisationen